2 livres dans la tradition de l’Ashtanga

Petri Räisänen

Ashtanga yoga traditionnel : Le yoga selon l’enseignement de Sri K. Pattabbi Jois

Nadi Sodhana: Yoga in the Tradition of Sri K. Pattabhi Jois : The Intermediate Series Practice Manual


Join event